NInA – scenariusze

Biuro / NInA – scenariusze

Scenariusze edukacyjne dla Narodowego Instytutu Audiowizualnego

Wraz z nową siedzibą nowa energia, nowe przestrzenie i otwarcie na działania edukacyjne dla najmłodszych.

1. Koncepcja

2. Realizacja

3. Kontynuacja

1. KONCEPCJA

Narodowy Instytut Audiowizualny przy okazji budowy nowej siedziby i pozyskania dodatkowych przestrzeni m. in. na działania edukacyjne zwrócił się z prośba o przygotowanie scenariuszy edukacyjnych dla dzieci.

Po uzyskaniu dostępu do wszystkich zasobów cyfrowych problem był tylko jeden: na czym w tym bogactwie propozycji jakie ma NInA się skupić… Co wybrać…

2. REALIZACJA

Przygotowane scenariusze:

Fotohistoria rodzinna – dzieci przynoszą własne zdjęcia rodzinne, które są podstawą do pytania o to: jak wraz z techniką i kulturą zmieniały się nasze rodziny… Opowieści o sposobie portretowania w filmie i fotografii. Efektem Stworzenie z dziećmi albumów rodzinnych, w których każdy przodek będzie miał swoje miejsce i cechy charakterystyczne opowiadające o epoce z której pochodzi.

Detektyw w archiwum, czyli co NInA ma w szafie – dzieci oprowadzane są po archiwum NInA, które jest przyczynkiem do opowieści o archiwach i ciągłym przyroście danych. Zajęcia dostosowane są do dwóch grup wiekowych: przedszkolaków i dzieci ze szkół podstawowych.

Kronika mediów – poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Czym są media? Jak się zmieniały? Co znaczy audiowizualny? Główne założenie zajęć to uświadomienie dzieciom rozwoju i zmian świata poprzez rozwój mediów.

3. KONTYNUACJA

Cieszący się powodzeniem program warsztatów został wzbogacony o dwa kolejne:

Kotek na płotek, czyli animacja – scenariusz adresowany dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem poznanie uczestnikom procesu tworzenia filmów animowanych.

Od słuchawki do smartfona – celem pokazanie dzieciom jak bardzo zmysły (w czasie zajęć z naciskiem na wzrok i słuch) uczestniczą w odbiorze bodźców płynących ze świata. Previous  All works Next