Rzeźbimy książki

Biuro / Rzeźbimy książki

Koordynacja i promocja projektu

Dla Fundacji ONE, która przygotowała cykl warsztatów tworzenia zinów inspirowanych zbiorami rzeźby Królikarni.

1. Przygotowanie

2. Realizacja

3. Wystawa

1. PRZYGOTOWANIE

Komunikacja i koordynacja projektu skupiła się najmocniej na dwóch punktach:

Pierwszym etapem projektu była rekrutacja młodzieży, a więc komunikacja projektu przed startem i zachęcanie głównie poprzez internet i social media do udziału.

Tak zachęcał film

Drugim – komunikowanie powstałych zinów, informowanie mediów o wernisażu i wystawie oraz rozliczenie projektu.

2. REALIZACJA

Pierwszym, integrujących młodym spotkanie było nocowanie w muzeum, kiedy to uczestnicy projektu sami na chwilę staną się jego eksponatami. Następnie, podczas 8 warsztatów, następowało przygotowanie do produkcji własnych artbooków.

Powstające książki inspirowane były kolekcją rzeźb Królikarni – muzeum, które gromadzi zarówno dzieła figuratywne, jak i współczesne; zderza ze sobą tradycyjnie rozumianą rzeźbę z często zaskakującymi konstrukcjami i koncepcjami.spotykamy się przez 8 kolejnych śród.

Projekt kończył wernisaż i wystawa.

3. WYSTAWA

O paleniu pewnych przedmiotów, niszczeniu stereotypów, uwalnianiu niedźwiedzi, podobieństwach i różnicach, wspomnieniach, tęsknotach, brakach i nadmiarach – mówią młodzi twórcy z warszawskich liceów.

ZINy były prezentowane w Królikarni w maju 2015 r. Wystawa była finałem warsztatów RZEŹBIMY KSIĄŻKI prowadzonych przez Fundację ONE. Wystawa poruszała temat inspiracji i przekształceń w sztuce, toczącego się dyskursu młodego ze starym, stawiała pytania o to co jest, a co nie jest sztuką, czym jest eksperyment i sprawdzała, jak język 3D przekłada się na płaski obraz.

Na wystawie można było też obejrzeć najlepsze ZINy wyłonione w konkursie 3D/2D inspirowane zarówno rzeźbą jak i dowolnym trójwymiarowym przedmiotem.