Śniadanie z AS-ami

Biuro / Śniadanie z AS-ami

Koncepcja i komunikacja spotkania

Wyjątkowy sposób zakończenia dwuletniego projektu dotyczącego Archiwów Społecznych.

1. Przygotowanie

2. Realizacja

3. Radość

1. PRZYGOTOWANIE

Archiwa społeczne (AS-y) rosną w siłę. Ośrodek KARTA kończył w 2016 r. dwuletni projekt, który miał na celu ich wzmocnienie i rozwój. Udało się to dzięki aktywności kilkuset środowisk oraz dużemu wsparciu mediów w propagowaniu idei.

Koncepcja spotkania miała być możliwością podsumowania i podziękowania wszystkim zaangażowanym podczas nieformalnego spotkania.

2. REALIZACJA

Przed planowanym spotkaniem wybrane zostało miejsce (Dom Spotkań z Historią) oraz wysłane zostały zaproszenia dla gości. Przygotowana została także propozycja lekkiego, przedpołudniowego, wiosennego menu.

Wraz z pracownikami Ośrodka KARTA dokonaliśmy wyboru materiałów wizualnych i filmowych do zaprezentowania podczas spotkania.

3. RADOŚĆ

Spotkanie poprowadził Jerzy Kisielewski (aktywny ambasador idei Archiwów Społecznych, prowadzący wcześniej I Kongres Archiwów Społecznych). Odbyło się krótkie podsumowanie projektu oraz krótka dyskusja.

Na śniadaniu pojawili się przedstawiciele środowisk AS-ów, a także przedstawiciele mediów. Podsumowanie spotkania i całego projektu zostało też odnotowane w programach radiowych i telewizyjnych. Previous  All works Next